Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Osoby zainteresowane zamieszkaniem lub pobytem w Jurajskim Centrum Seniora "Jak w domu" w Ogrodzieńcu prosimy o zapoznanie się z zasadami postępowania w trakcie przyjęcia nowego Pensjonariusza i załączonymi poniżej dokumentami. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dokumenty i rzeczy osobiste wymagane przy przyjęciu do Jurajskiego Centrum Seniora w Ogrodzieńcu:

  1. Podpisanie Umowy cywilno-prawnej
  2. Kwestionariusz osobowy Mieszkańca
  3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli posiada
  5. Dokumentacja medyczna Pensjonariusza