Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wiktor Woroszylski

Polski poeta, prozaik, recenzent filmowy (1927-1996)

Dom – to tam, gdzie choćby pod gołym niebem, ludzie są razem.

Jesteśmy firmą rodzinną, u nas liczą się wartości rodzinne, bezpieczeństwo, a dobre samopoczucie naszych podopiecznych jest dla nas najistotniejsze.

Jakakolwiek choroba, która dotyka bliską naszemu sercu osobę, wymaga od samego chorego jak i jego rodziny ogromnej siły i determinacji w walce z trudnościami dnia codziennego. W szczególności choroba przewlekła, to nieustanny proces zdarzeń, które konfontują człowieka z jego możliwościami, barierami. W takich okolicznościach pacjent jak i jego bliscy, wymagają efektywnego wsparcia w zrozumieniu problemów, które z perspektywy choroby wydają się być problemami nie do rozstrzygnięcia.

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom społeczeństwa oddaliśmy do dyspozycji rodzin, a przede wszystkim seniorów, nowy budynek. Nasz nowy Dom położony jest w Ogrodzieńcu, w samym sercu Jury Krakowsko - Częstochowskiej, w powiecie zawierciańskim.

Nasze dotychczasowe doświadczenie sprawia, iż coraz więcej rodzin, opiekunów darzy nas zaufaniem. Nasz Dom jest stworzony z myślą o niesieniu pomocy osobom leżącym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, samotnym, niepełnosprawnym, jak również osobom z otępieniem, potrzebującym medycznej opieki całodobowej. Obejmujemy opieką seniorów z chorobą Alzheimera, a także Parkinsona, w których proces diagnostyczny i leczniczy został zakończony, a wskutek choroby czy powstałych powikłań wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

Specjalizujemy się w usprawnianiu pacjentów po udarach mózgu, urazach mechanicznych i narządu ruchu oraz leczeniu i pielęgnacji odleżyn i trudno gojących się ran, a przede wszystkim w opiece nad chorymi na zapominanie.

Podopieczni w naszym Domu mieszkają w komfortowych warunkach, bez barier architektonicznych, pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu medycznego. Dla całego zespołu pracującego w naszym Domu celem nadrzędnym jest rodzinna atmosfera, szacunek dla drugiego człowieka, jak i zrozumienie i "zaprzyjaźnienie" się z ograniczeniami naszych domowników.

 
W dniu 09.03.2016 r. Jurajskie Centrum Seniora zostało wpisane do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod pozycją PSII.9420.1.3.2016.